Logo Zakonu Pijarów

Polska Prowincja Zakonu Pijarów


english version

  C N N  

Wstęp

Nowoczesny kompleks edukacyjny

Od Collegium Nobilium do Collegium Nobilium Novum

Komitet Honorowy Budowy CNN

Idearium Collegium Nobilium Novum

Jakie jest szkolnictwo pijarskie dzisiaj?

Obecna szkoła w Warszawie

Szkoły pijarskie w Polsce

Kilka dat z historii pijarów

W jaki sposób można pomóc?

1 % podatku na CNN

Galeria

Film


COLLEGIUM NOBILIUM NOVUM
szkoła szlachetnych duchem i odważnych mądrością

W 1740 r. ks. Stanisław Konarski otworzył w Warszawie sławne Collegium Nobilium. Była to szkoła dla arystokratycznych elit, przyszłych rządców Polski. Dzisiaj wyzwaniem dla naszej Ojczyzny jest przygotowanie nowych elit o szerokich, humanistycznych horyzontach i rzetelnej wiedzy, mądrych i skutecznych w działaniu, ludzi kultury i głębokiej duchowości, oddanych dobru społeczności, stawiających służbę innym ponad własny interes. Obserwacja otaczającej rzeczywistości przekonuje, że u początku XXI wieku potrzeba Polsce ludzi sumienia, niezachwianych autorytetów, osób uczciwych i ofiarnych, obywateli zjednoczonej Europy kochających swój Naród i swoją Ojczyznę. Wobec wielu zagrożeń społecznych, zwłaszcza dotykających młode pokolenie Polska Prowincja Zakonu Pijarów inicjuje wzniesienie nowoczesnego kompleksu edukacyjnego w Warszawie, której nadaje znamienną nazwę: Collegium Nobilium Novum. Szkoła stanowić będzie mądrą, twórczą i atrakcyjną odpowiedź na wyzwania współczesności, służąc w ten sposób Ojczyźnie, społeczeństwu i jednostce.

Jan Paweł II do Pijarów

Papież jest blisko was, ponieważ wie, że poświęcacie się wychowywaniu dzieci: "zwiastunów poranka", rzucając ziarna nadziei pod przyszłość ludzkości. Uprawiajcie je z miłością! Każdy uczeń jest jak mała roślinka, która – jeśli otrzyma odpowiednią troskę – bujnie wyrośnie. Przez cierpliwość i mądrość bądźcie bliscy waszym uczniom; starajcie się otwierać ich umysły i serca na prawdę i dobro, wychowując ich do prawdziwej sprawiedliwości i pokoju. Wychowujcie ich do świętości...
(Z listu do pijarów, lipiec 2003)

J. E. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp przyjmując Patronat Honorowy na budową szkoły napisał: Chętnie Polska i Kościół witać będzie Collegium Nobilium Novum w Warszawie. Pochwalam ambicje, jako siły wyzwalające operatywność.

Szanowni Państwo!

Zakon Pijarów podejmuje dzieło, które przekracza możliwości jednej wspólnoty zakonnej. Budowa Collegium Nobilium Novum to olbrzymie wyzwanie organizacyjne, techniczne i finansowe. Możemy mu sprostać jedynie wówczas, gdy w to dzieło włączy się wiele osób dobrej woli, osób, którym bliska jest idea i chęć pomocy dzieciom i młodzieży, kształcąc je i wychowując w duchu patriotyzmu oraz poszanowania uniwersalnych ponadczasowych wartości. Wierzymy, że takich osób nie zabraknie. Zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę.

Koordynatorem projektu inwestycyjnego Collegium Nobilium Novum jest:
o. Bogdan Dufaj SP
Kolegium Zakonu Pijarów, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa
Tel. (+ 48 22) 841 58 44; fax (+ 48 22) 841 28 76;
Tel. komórkowy: (+ 48) 691 65 87 07

Osoby, które mogą i pragną wesprzeć dzieło budowy kompleksu edukacyjnego proszone są o wpłaty na rachunek:
Bank BGŻ Warszawa nr 08 2030 0045 1110 0000 0062 1440

Designed and Powered by
Studio Graficzne "BUKI".
1999-2003 All rights reserved.